Lớp học trực tuyến

Học mọi nơi, không bị giới hạn về địa lý và biên giới.

Tính tương tác cao

Lớp học tương tác giữa giáo viên với học viên, học viên với học viên.

Bạn bè bốn phương

Kết nối với bạn bè khắp mọi miền đất nước và trên thế giới.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

 

HOẠT ĐỘNG - SỰ KIỆN

 

 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

 

Nền tảng đại học từ xa/trực tuyến có mạng lưới với các Trường Đại học trong và ngoài nước.