Những yêu cầu về hệ thống khi tham gia nền tảng đại học trực tuyến

Yêu cầu công nghệ và tài nguyên:
Là sinh viên Đại học trực tuyến tham gia các chương trình đào tạo trực tuyến với nền tảng OnUni, quan trọng là thiết bị của bạn phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để tham gia chương trình học của bạn.
Bạn cần có quyền truy cập vào nền tảng OnUni này trong suốt thời gian tham gia chương trình học. Các thông tin về yêu cầu kỹ thuật sẽ được cung cấp trong tài liệu chương trình học của bạn.

Yêu cầu hệ thống:
- Hệ thống quản lý học tập (LMS): Yêu cầu hệ thống
- Các phiên lớp học trực tiếp đồng bộ (Google meet): Yêu cầu hệ thống đối với Windows, macOS và Linux.
- Các khóa học có kiểm tra giám sát (Examity): Yêu cầu hệ thống đối với Windows, macOS.
- Internet tốc độ cao, đáng tin cậy: Kiểm tra kết nối Internet.
- Dịch vụ xác thực hai yếu tố cho các ứng dụng BU: Duo Security

Tải xuống:
- Trình duyệt web được đề xuất: Microsoft Edge.
- Các phiên lớp học trực tiếp đồng bộ (google meet): Trung tâm tải xuống.
- Các khóa học có giám thị (Examity): Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay có trình duyệt web Microsoft Edge.
- Dịch vụ xác thực hai yếu tố cho các ứng dụng BU (Duo Security): tùy chọn tải xuống Duo Mobile cho iOS hoặc tải xuống Duo Mobile cho Android.

Phần cứng được đề xuất:
- Nên dùng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay để có trải nghiệm tốt nhất, một số chức năng bao gồm bài kiểm tra được giám sát không tương thích với điện thoại hoặc máy tính bảng.
- Tai nghe có micrô tích hợp cho âm thanh chất lượng cao trong các buổi học trực tiếp.
- Webcam (bắt buộc đối với các bài kiểm tra giám sát).
- Loa máy tính đang hoạt động (bắt buộc đối với các kỳ thi giám thị).